Inovacije

Izvucite iz Vaše mašine maksimum uz našu pomoć

Pored nabavke i isporuke standardne opreme i mašina, Ekotehnika vrši projektovanje (u vidu idejnih rešenja) i izradu po
specijalnim zahtevima klijenata.
Koristeći kvalitetne materijale kao i stručno osoblje, vršimo izradu i ugradnju dodatnih operacija na dizalicama, okretačima,
hvatačima, bočnim pomacima i drugo.

Klijent treba samo da kaže šta želi od mašine, a sve ostalo je naša briga.

Back to top